Where do Posts go?

Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text text Text […]

Some go here

Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here here Here here here […]

And some there

There there there there There there there there There there there there There there there there There there there there There there there there There there there there There there there there There there there there There there there there There there there there There there there there There there there there There there there there There there there […]

Where?

where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where where […]